Acoustic Design Systems
Домът на акустичните панели!

Блог » Звукоизолация и Звукоабсорбация

Важно: Поради преместване и преустройство, временно ограничаваме приемането на поръчки. За повече информация или безплатна консултация, може да ни пишете във формата за контакт или на имейл ads@acoustic-design.net. Извиняваме се за неудобството!

Звукоизолация и Звукоабсорбация

От: Acoustic Design Systems | 18/05/2018 | Категория: Акустика

Важно е да се прави разлика между звукоизолация и вътрешно-акустична обработка на помещение. Много често хората бъркат тези понятия, а още по-често подценяват или напълно забравят за акустиката на помещението.


Звукоизолация

Целта на звукоизолацията е отделяне на вътрешната акустична среда от външната такава. Тя е необходима за взаимен комфорт на двете заинтересовани страни. Би трябвало да се водим от правилото, че ако не искаме да ни се шуми и ние не трябва да създаваме шум. За съжаление, това е невъзможно в забързаното ежедневие на съвремения свят. Затова единственото ни решение остава звукоизолацията.


Когато даден звук, независимо дали отвън или отвътре, достигне границите на помещението, част от неговата енергия се отразява и се връща обратно, част се превръща в топлина, а една друга част преминава стената и продължава своето разпространение отвъд нея. Нашата задача е да намалим количеството именно на тази последна, преминала звукова енергия. Най-добрия начин за това е техниката "кутия-в-кутия". Полагането на частична изолация по стени, таван или под е неефективно. Необходимо е пътят на шума и вибрациите да бъде цялостно прекъснат или поне максимално затруднен. Звуковите вълни се разпространяват добре, както във въздуха, така и в твърдите материали. Шумът лесно ще премине през лошо уплътнени врати и прозорци, кабелни канали, вентилацията и др. Тъй като звукът се разпространява лесно в структурата на твърдите тела, това предполага недопускането на твърди връзки между източниците на шум и конструкцията на помещението.


Системата „кутия-в-кутия” или „стая-в-стая” предполага изграждането на допълнителна завършена вътрешна конструкция на помещение, вътре в съществуващо такова, включително стени, под и таван. Това, което можем да направим е да повдигнем пода на „плаваща” конструкция, например минерална вата с висока плътност, върху която се поставя основата за желания под, като тя може да е армирана замазка (поне 5см), няколко слоя шперплат, OSB, гипфазерни плоскости или друго. Покрай съществуващите стени не трябва да има твърди връзки, а се поставят изолиращи подложки. Върху плаващия под се изграждат вътрешни стени или предстенна обшивка, като зад облицовката се поставя минерална вата. Ватата може да е с по-ниска плътност, но трябва да е плътно положена. Както казахме, не трябва да има непокрити пространства и твърди връзки. Под профилите се използват изолиращи подложки, например от гумена лента. Изолацията на вратите и около тях е най-трудната задача. В повечето случаи ще бъдем принудени да използваме добре пасваща и уплътнена врата, но за наистина добри резултати препоръчителна е конструкция от две отделни врати. Същото се отнася и за прозорците. Естествено, липсата на такива е силно препоръчителна за места, където добрата акустика е важна, например в студиа. Трудно се постига добра шумоизолация и добри акустични характеристики в помещения с външни прозорци. За съжаление, често за домашни кина и студиа се реконструират помещения с външни прозорци, които затрудняват акустичната обработка и звукоизолацията. Вярно е, че дневната светлина допринася за уюта на помещението, но всичко е въпрос на цели и предпочитания.


Като завършек на звукоизолационната обвивка, можем да използваме различни видове окачени тавани. Въпреки, че изолацията от ударен шум е по-ефективна, когато е на пода на помещението отгоре, окаченият таван ще допринесе за завършването на звукоизолацията и системата "кутия-в-кутия". Наличието на изолационни подложки и минерална вата се подразбира. Както казахме, дори около кабелите на контактите и лампите трябва да се уплътни добре, за да се избегнат въздушните мостове и твърдите връзки.


Вътрешно-акустична обработка

Понякога звукоизолацията помага при абсорбирането на ниските честоти в стаята, но смислово тя е различно нещо от акустичната обработка на помещението. Задачата на акустичната обработка е постигането на три основни характеристики - подходящо време на реверберация, равномерна честотна характеристика и равномерно ниво на звуковото поле в цялото помещение. Тези цели се постигат чрез звукопоглъщане и дифузия на звуковите вълни. Изграждането на добра акустична среда е значително по-трудоемко начинание от стандартната звукоизолация. Причина за това е най-вече големия избор на решения, възможности за различни материали, конструкции, местоположение, количество и т.н. Докато логичният избор за звукоизолация на почти всяко помещение остава системата "кутия-в-кутия", то при акустичната обработка от огромно значение са размерите, формата и възможностите на и в интериора. Трудно, дори невъзможно е да се даде универсална рецепта за акустична обработка. Най-често и най-добре, звукоабсорбация се осъществява чрез различни видове и дебелини акустични панели от минерална вата, но и някои дифузори също причиняват значително затихване на звука. Съществуват резонаторни, мембранни или порести абсорбатори на звук. Съществуват и комбинации между тях. Общо взето, всичко зависи от конкретния случай и желаните цели.


Всяко помещение, в зависимост от архитектурните си размери и форма, поддържа набор от резонансни честоти, наречени стайни моди. Тези честоти и хармоничните им, създават стоящи вълни в помещението, които повдигат дадени честоти на определено място и анулират други на друго място. Така, освен неравномерност в амплитудно-честотната характеристика, в помещението се образуват зони със силно и слабо звуково налягане. Отраженията от различните повърхности също допринасят за този негативен ефект.


Друга много важна характеристика на акустичната среда са параметрите на т.нар ранни отражения. Това са всички звукови вълни, които пристигат при слушателя до 40-50ms след директния звук. Някои от тях могат да бъдат полезни за декодирането за речта, а други могат значително да пречат на тази цел. Времето и амплитудата на ранните отражения са важни за звукоусещането и комфорта в дадено помещение.

Трябва да се знае, че понижената разбираемост на звуковата информация, високият процент загуби на съгласни, лошите ранни отражения, неправилната и неравномерна реверберация, и други фактори на недобрата акустична среда предизвикват засилена мозъчна дейност по декодирането на звуковата информация. А това, от своя страна се отразява във фактори като главоболие, умора, изнервеност, разсеяност и др. Тези факти са много важни и за съжаление силно пренебрегвани, особено в ученическите и студенски класни стаи и зали. Там където цялодневно се преподава информация би било редно да се работи върху акустичния комфорт, което ще повиши значително капацитета на проподаватели и слушатели.


Нискочестотните неравномерности, сравнително големите дебелини и тегло на видовете дифузори и абсорбери са други препятствия по пътя към добрата акустична среда. Както и при звукоизолацията, така и при звукопоглъщането и дифузията, добрият ефект е за сметка на не малко обемно пространство, а при "по-груби" акустици и на некрасив интериор.

Естествено, темата за акустичната обработка е много обширна, но целта на тази статия е да покаже, че разликата между звукоизолация и акустика е значителна. Те не трябва да се бъркат или да се приемат като едно и също нещо. Дори да са свързани, те си остават различни процедури с различни принципи и техники.