Acoustic Design Systems
Домът на акустичните панели!

Панели » Ламинирани плоскости

Цветове на ламинирани плоскости при видима носеща конструкция и декоративно рамкиране: