Acoustic Design Systems
Домът на акустичните панели!

Полезно » Калкулатори » Калкулатор Стоящи вълни

Калкулатор за стоящи вълни

Изчислява местоположението и честотата на стоящите вълни (стайни моди, room modes) в правоъгълно помещение.

Аксиални стайни моди (стоящи вълни)
Размери на помещението:1st2nd3rd4th
Дължина: m
Ширина: m
Височина: m
Скорост на звука: m/sDefault=344m/sec (1130.0ft/s)
Обем на стаята: m3
Дължина
0m
Стоящи вълни
Ширина
0m
Стоящи вълни
Височина
0m
Стоящи вълниКалкулатор за Стайни моди


Алтернативен калкулатор за стайни моди (резонанси) по тип


Дължина на стаята
m
Ширина на стаята
m
Височина на стаята
m

Аксиални Моди

Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Hz Hz Hz

Тангенциални Моди (-3dB)

Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Hz Hz Hz

Скосени Моди (-6dB)

Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Hz Hz Hz