Acoustic Design Systems
Домът на акустичните панели!

Полезно » Калкулатори » Калкулатор Отражения на звука

Калкулатор за отражения на звука

Време и честота на отражение

Разстояние м/у високоговорителя и стена/таван/под cm
Разстояние м/у ушите и стена/таван/под cm
Разстояние м/у високоговорителя и ушите cm
Първото отражение пристига msслед директния звук
Първа затихваща честота Hz

Калкулатор Стена-Високоговорител

Изчислява затихващите честоти поради местоположението на високоговорителя спрямо стената зад него
Разстояние от предната част на високоговорителя до стената зад него m
Затихваща честота от 1/2 дължина на вълната Hz
Затихваща честота от 1/4 дължина на вълната Hz

Минимално разстояние м/у високоговорителя и стената зад него за дадена честота
Честота -3dB Hz
Минимално разстояние до стената m