Acoustic Design Systems
Домът на акустичните панели!

Полезно » Калкулатори » Калкулатор Мощност на усилвател

Калкулатор за необходима електрическа мощност на усилвател

Забележка: За два високоговорителя, към чувствителността добавете +3dB. Ако високоговорителите са близо до стена - добавете още 3dB.

Препоръчително е запаса на усилвателя да е поне 4dB.

Разстояние до високоговорителя

meters

Желано ниво на слушателското място

dBSPL

Чувствителност на високоговорителя (1W/1M)

dB

Запас на усилвателя (headroom)

dB

Необходима мощност на усилвателя

watts