Acoustic Design Systems
Домът на акустичните панели!

Контакти » За нас

Важно: Поради преместване и преустройство, временно ограничаваме приемането на поръчки. За повече информация или безплатна консултация, може да ни пишете във формата за контакт или на имейл ads@acoustic-design.net. Извиняваме се за неудобството!

За нас

От 2004г. Acoustic Design Systems изработва индивидуални акустични панели и проекти. Ние произвеждаме акустични панели, съобразени с уникалните изисквания на всяко помещение и всеки собственик. ADS има за цел да съчетае личните вкусове и предпочитания за дизайн с отличните технически характеристики на нашите панели.

Нашата цел е да предоставим индивидуално изработен продукт или услуга, от които крайния потребител да бъде доволен.


Нашето желание е все повече хора да оценят значението на звуковата среда в ежедневието ни. За разлика от повечето европейски страни, в България законово приетите звукови норми са пожелателни или твърде остарели. От всички нас зависи да осъзнаем същественото влияние на звука в нашия живот - от неговите положителни, до неговите отрицателни страни.


Европейските изисквания за условия на труд предпоставят регулация и контрол на нивото на шум и акустичната среда, в които живеем и работим. Все по-развиващата се музикална индустрия има неизменни изисквания към акустичната среда. Образователната сфера би била по-продуктивна в правилната акустична обстановка. Нашата цел е да предоставим възможност за изпълнение на всички тези изисквания и мотивирано да докажем важността на тази древна наука - Акустиката.