Acoustic Design Systems
Домът на акустичните панели!

Полезно » Калкулатори » Калкулатор dBu-dBV-V

Важно: Поради преместване и преустройство, временно ограничаваме приемането на поръчки. За повече информация или безплатна консултация, може да ни пишете във формата за контакт или на имейл ads@acoustic-design.net. Извиняваме се за неудобството!

Калкулатор за конвертиране dBV-dBu-V

dBu/0.775V/ dBV/1V/ Volts
dBV dBu dBu
Volts Volts dBV

В аналоговата аудио среда често се използват различни стойности за измерване на нивата на сигналите. dBu е логаритмично отношение (децибел) на напрежението (волтажа) на тока с реферетна стойност от 0,775V. Подобно, dBV е логаритмично отношение на волтажа при реферетна стойност от 1V. Т.е. при напрежение 0,775V имаме 0dBu и при 1V имаме 0dBV.


По стандарт, професионалната аудио апаратура „комуникира” и използва отправно ниво за запис от +4dBu, или 1.23V. Любителската и домашната аудио апаратура, от своя страна използват за стандарт -10dBV, или 0.32V.
Обикновено, максималното ниво на усилване на аудио усилвателите без изкривяване на звука е +18dBu. В САЩ то е +24dBu.


Професионалната студийна апаратура, работеща при +4dBu е винаги с балансирани входове и изходи. Кабелите за един канал са трипроводни – две жила и оплетка/екран и най-често се използват конектори XLR, у нас по-известни като „канони”, или TRS конектори, известни като „голям „стерео” жак”.


Любителската аудио апаратура, работеща при -10dBV, обикновено е с небалансирани входове и изходи – жило и опретка/екран. Най-честите конектори са RCA или т.нар. „чинч”, TR – „малък моно жак” или комбинираните двуканални TRS жакове – „малък стерео жак”.

Разликата между професионалното ниво +4dBu и любителското -10dBV е приблизително 12dB.
Разликата между dBu и dBV е 2.2dB, или 0dBV = 2.2dBu и 0dBu = -2.2dbV.
Формулата за изчисляване на звуковото ниво в dB е L = 20 * log(V/Vref), където Vref е референтната стойност (0,775V или 1V).

В цифрова аудио среда, за измерване на аудио нивата се използва понятието dBFS, което е свързано с най-високото ниво, което звука може да бъде усилен преди да се стигне до т.нар клип или изрязване на част от звуковата информация. Това ниво е 0dBFS.


Въпреки някои приети стандарти, няма директна връзка между аналоговите нива dBu и dBV, които измерват напрежението на тока и цифровите нива в dBFS, които представляват единици и нули. dBFS измерва пиковата стойност на сигнала с време за атака под 1ms, докато dBu и dBV аудиометрите измерват усреднената RMS стойност на напрежението, обикновено с време за атака между 10 и 300ms.

Графиката долу показва някои приети стандарти:

dBu dBV dBFS