Acoustic Design Systems
Домът на акустичните панели!

Блог

Важно: Поради преместване и преустройство, временно ограничаваме приемането на поръчки. За повече информация или безплатна консултация, може да ни пишете във формата за контакт или на имейл ads@acoustic-design.net. Извиняваме се за неудобството!

Блог-статии за Акустика и Електроакустика


От: Acoustic Design Systems | 18/05/2018 | Категория: Акустика

Въпреки, че вече споменахме за разликата между звукоизолацията и звукоабсорбацията, нарастващата дезинформация в мрежата ни провокира да кажем още няколко думи.

Забелязва се наличието на все повече подвеждащи и недостоверни статии по темата, написани вероятно от някой маркетингов специалист, с надеждата да изкачи някой сайт по-високо в класациите. Това, обаче, създава проблеми на хората търсещи решения и вярна информация за звукоизолация или акустична обработка.

Например, човек има проблем със съседските деца, които по цял ден играят с топка по тавана му. С леки тикове, в такт с всяко тупкане на топката, слага тапите за уши, влиза в мрежата и пише „звукоизолация”, с надеждата за моментално и евтино решение на главоболието му. Това, което се...

Повече...От: Acoustic Design Systems | 18/05/2018 | Категория: Акустика

Важно е да се прави разлика между звукоизолация и вътрешно-акустична обработка на помещение. Много често хората бъркат тези понятия, а още по-често подценяват или напълно забравят за акустиката на помещението.


Звукоизолация

Целта на звукоизолацията е отделяне на вътрешната акустична среда от външната такава. Тя е необходима за взаимен комфорт на двете заинтересовани страни. Би трябвало да се водим от правилото, че ако не искаме да ни се шуми и ние не трябва да създаваме шум. За съжаление, това е невъзможно в забързаното ежедневие на съвремения свят. Затова единственото ни решение остава звукоизолацията.

Когато даден звук, независимо дали отвън или отвътре, достигне границите на помещението, част от неговата енергия се отразява и се връщ...От: Acoustic Design Systems | 18/05/2018 | Категория: Електроакустика

Как работят?

При микрофоните има два основни принципа на работа: динамичен и кондензаторен. Динамичните микрофони се състоят от фина диафрагма, свързана с малка алуминиева намотка, която е поставена в силно магнитно поле. Когато звукът достигне до диафрагмата, той я раздвижва навътре и навън. Движението на намотката в постоянното магнитно поле образува напрежение в нея, което съответства на налягането, което е упражнено върху диафрагмата, както е показано на фиг. 1.


Динамичен микрофон диаграма

Звуковите вълни достигат мембраната (А) и произвеждат изходно напрежение (В).

Микрофони, използващи принципа на кондензатора, обикновено се наричат кондензаторни. Такива микрофони се състоят от фиксирана задна пластина, в близост до мембр...От: Acoustic Design Systems | 18/05/2018 | Категория: Електроакустика

За интерференцията при кабелите

Винаги се старайте да държите различните видове кабели на разстояние едни от други, от поне 30 см и да се пресичат перпендикулярно.


Типовете кабели биват:

  • микрофонни
  • линейни (от и между инструменти, пултове, СD и др.)
  • усилвателни (между усилватели и високоговорители)
  • захранващи


Как да избегнем микрофонията:

1. Преместете микрофоните по-близо до звукоизточниците

2. ...От: Acoustic Design Systems | 18/05/2018 | Категория: Акустика

Нека се опитаме да хвърлим малко светлина и върху това странно понятие. Казвам, и върху това, защото в последно време цунамито на техническия прогрес ни потапя в дълбоки води от специализирани термини, запазени фирмени марки и технологии, или просто рекламни кампании. Почти невъзможно е сам човек да следи този така динамичен еволюционен процес. Това важи в пълна сила и за интериорния дизайн на модерното жилище - формите, стиловете и техниката.

Желанието ни да създадем и притежаваме истинско Домашно Кино, трябва да ни накара да се покоряваме на някои правила. Домашното Кино е като красиво посадено цвете. То трябва да получи необходимата среда за живот, необходимата грижа и посвещение, за да порасне и завладее сетивата ни. Потапяйки се в уютн...

Повече...